1. truyện cũng khá ok đấy . ước gì t cũng xuyên không như thằng này nhỉ