1. đối với tôi tình dục là nghệ thuật làm cho phụ nữ gái sướng quên đi khổ mệt mỏi tình dục của tôi hay nghệ thuật chứ nó không tầm thường ở cái việc hành hạ phụ nữ hay chỉ sướng cho bản thân

    còn cái thằng rác đéo mặt lạ kia chém gió cuộc sống này là thế cái bọn sinh ra trong giầu có , có điều kiện may mắn cuộc sống bằng phẳng không gặp bi kịch mà thành công trong cuộc sống lúc nào chả nói oai nói hay nói đạo lý nhưng khi gặp hiểm cảnh sinh tử phá sản trở lên nghèo hèn thì mới lộ rõ bản chất nhiều thằng cũng tầm thường như ai chứ chả cao thượng tốt như khi giầu