1. ừm tôi vốn xui xẻo với các cô gái trong mắt họ luôn coi thường không xem ra gì thậm chí còn muốn hại tôi , thân tàn ma dại

    nhưng nhờ tình dục mà tôi đã khai mở duyên số với các cô gái ấy khiên họ chú ý đến tôi , trong đó có trường phòng xinh ngon cơ thể gợi cảm nhất