1. Vô liêm sỉ 😂

  2. Rất vô liêm sĩ hớ hớ

  3. Quá vô liêm sỉ

  4. Ở ngoài đời thật mà nói thế chắc vô đồn hoặc ra tòa rồi